Välkommen till Blommor och buskar – den enda växtbok du behöver.
     Start 
     Innehåll 
     Beställ  
     Kontakt 
     
 
FAKTARUTOR
Perennernas ståndort, växtsätt och livslängd   6-7
Vad är perenner?   8
Marktäckande perenner   8
Plantering av perenner   17
Perenner som tål att växa i skugga   17
Så gör du fler egna perenner   22
Woodland – växtlighet i många skikt   26-27
Så gör du ett stenparti   37
Gravplatsens växter   38-41
Perenner från mormors tid   53
Perenner enklare än du tror   54
Kortlivade och långlivade perenner   55
Planteringslådor på gravplatser   61
Gravplatsens växter fina även på vintern   61
Perenner som sprider sig   67
Dammen och vattenväxterna   85
Så förökas sommarblommor   92
Lökarna, värmen och fukten   112
Rembrandt-tulpaner   113
Beskärning av rosor   117
Odla rosor i kruka   118
Rotäkta kontra okulerade rosor   121
Stamrosor   122
Rosor som häckväxter   123
Att tänka på när du köper rosor   124
Klätterrosor i träd & spaljé   125
Veta mera om rosor   128
Plantering och växtkrav för rosor   128
Gör en vinterträdgård av ditt uterum   132
Så planterar du träd   140
Några ordförklaringar   141
Skrönor och annat om lövträd   141
Stadsträd   147
Almsjuka   150
Beskärning   150-151
Växtzoner   160
Så förbättrar du klimatet för dina växter   160
E-plantor en kvalitetsstämpel   160
Växternas namn på svenska och latin   161
Höstens färger – en palett i rött och gult   161
Plantorna och plantskolan   171
Människorna bakom växtnamnen   175
Gör dina egna buskplantor   178
Beskärning av buskar   179
Så planterar du buskar   181
Marktäckande buskar   183
Formklippta växter   187
Annat ätligt än äpplen och vinbär   187
Buskar som kan växa i skugga   192
Fakta om rhododendron   192-193
Moderna växtjägare   197
Flyttning av växter i trädgården   197
Beskärning av kläng- och klätterväxter   204
Marktäckande klätterväxter   207
Klätterväxter som tål skugga   208
Fruktträdsbeskärning   214
Planttyper för fruktträd   215
Ordlista för beskärningsarbeten   215
Begrepp i fruktträdsbeskrivningarna   220
Certifiering av fruktträd   220
Fruktträden och plantskolan   221
Fruktträd i krukor   221
Skadegörare på frammarsch   229
Spaljering av fruktträd och bärbuskar   229
Marktäckande barrväxter   233
Barr med olika färger   236
Barrväxterna och vårtorkan   238
Barrträden äldst och störst   240
Plantering av barrväxter   241
Skrönor och annat om barrväxter   241
Så formklipps en miniatyrhäck   249
Häck inte bara mot grannen   249
Uppbyggnad och beskärning av häckar   250